Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 3/21

Cirkulation 3/21

Läckfinnare med full teknikarsenal

Det vimlar av gammal infrastruktur i Vattensverige och runt 15 procent av vattenproduktionen läcker ut (Svenskt Vatten, oktober 2020). Kommunalförbundet VA Syd har sammantaget ett jämförelsevis hyfsat läge med sina 11 procent i snitt mellan medlemskommunerna i dricksvattenförluster, men det är i alla ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Avloppets påverkan på badvatten

I Helsingborg har det under flera år kämpats för förbättrad badvattenkvalitet. Ett forskningsprojekt visar nu att E.coli-bakterier kan överleva i bottensediment. Helt ny kunskap som skulle kunna förändra synen på utsläpp från reningsverk. Badvattenkvalitet är krångligt. Föroreningarna är ofta ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Sollentuna lägger rör i infrakulvert

En ledningskulvert löser läggning i trånga gator när Sollentuna Energi och Miljö, Seom, byter ut ledningar och bygger nytt. När Seom bygger ledningsnät i Södra Häggvik nära E4 i Sollentuna pla­neras för 1,5 kilometer infrakulvert för ledningsdragningen. En teststräcka har redan byggts i ett villaområde. ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
Cirkulation 3/21

Samling kring hållbar vattenanvändning

Gemensamma budskap om hållbar vattenanvändning och vattenbesparing över hela landet. Under våren 2021 kommer VA-verksamheter, myndigheter och organisationer för första gången ha tillgång till ett nationellt kommunikationsmaterial. Vatten som varumärke. Det är vad alla som arbetar med ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Processare är en växande yrkeskategori

Man skulle kunna tro att rollen som processingenjör kräver en viss specifik utbildning och nivå, men så är det inte. Vid Cirkulations branschkoll visar det sig att det skiljer sig mycket. Det krävs inte universitet och civilingenjörsutbildning. Högskolenivå räcker långt. Vissa har miljöutbildning, ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Datorkraft öppnar ledningsnätet

Cirkulation frågar Nya möjligheter inom datahantering öppnar en helt ny värld för arbetet med VA-ledningar. Modeller gör det osynliga synligt. På Luleå Tekniska universitet pågår spännande forskning inom området. Annelie Hedström har nyligen tillträtt en ny tjänst som professor i VA-teknik vid Luleå ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Luftning av tekniskt vatten vid bevattning

Från branschen Golfbanan i Agadir bevattnas med behandlat avloppsvatten, kommunalt och från fiskindustri. Igensättning av munstycken har gjort att man studerat de partiklar som orsakar detta problem. Återanvändning av avloppsvatten efter behandling är ett attraktivt alternativ. Igensättning av ... Läs mer

Annons:
Wateraid