Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 3/20

Cirkulation 3/20

Alternativt vatten allt vanligare

Fler och fler kommuner kommer igång med erbjudande om alternativ vattenförsörjning när det är bevattningsförbud, eller när abonnenterna uppmanats att spara på vattnet. ­Cirkulations minienkät visar också att det är tämligen riskfritt att bryta mot förbuden. Nederbördssituationen 2018 och 2019 gav ... Läs mer

Cirkulation 3/20

Lägsta läckaget i Finland finns i Lahtis

Långsiktighet, kloka investeringar och en plaströrsfabrik. Sjöstaden Lahtis har minst läckage från kommunala dricksvattenledningar i hela Finland. Cirkulation åkte dit för att ta reda på varför. Lahtis ligger tio mil norr om Helsingfors och 25 mil från Åbo, där Cirkulations Finlandsmedarbetare ... Läs mer

Cirkulation 3/20

Ny strategi för arbete med PE-ledningar

I Värmdö kommuns långsiktiga arbete med ledningsbyggande siktar kommunen på att höja kvaliteten på ledningsarbeten. Kraven på rörleverantörer och mufftillverkare ställs högt. Skärgårdskommunen Värmdö utanför Stockholm arbetar med att ta fram en ny strategi för arbeten på PE-ledningar. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 3/20

Branschen för hållbarhet och samhällstjänst

VA-branschen kanske inte är framtiden. För att vara en del av svaret på många ­frågor som ställs i samhället kan framtiden vara »Hållbarhets- och samhällstjänstbranschen«. Intresset för VA-frågor har ökat markant. Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm tror att det har flera olika orsaker. ... Läs mer

Cirkulation 3/20

Översvämning fick LBVA att valla in verket

Laholmsbuktens VA (LBVA) fick hantera flera besvärliga översvämningar i samband med de höga flödena i Nissan och Lagan under senvintern. För första gången för LBVA fick ett vattenverk vallas in med barriärer från MSB. Torsdagen den 27 februari blev den klar, invallningen av vattenverket i Knäred som sattes ... Läs mer

Cirkulation 3/20

VA-branschen satsar på Vattenuppropet

Cirkulation frågar Vattenuppropet är en satsning som snart går in på tredje året. Genom att tänka kreativt och strategiskt vid rekrytering ska branschen uppmuntras till att hitta ­människor med kunskaper som annars inte upptäckts. Nu ska de människorna få chansen och VA-branschen ska få chansen att dra ... Läs mer

Cirkulation 3/20

Mätning av mikrobiella fingeravtryck i nätet

Från branschen Mikrobiologisk tillväxt i distributionsnät för dricksvatten kan ge upphov till såväl ­lukt- och smakstörningar, som i värsta fall hälsomässiga risker. Till skillnad från de tradi­tio­nella metoderna med odling och räkning av indikatororganismer, där resultat erhålls först efter ... Läs mer

Annons:
Paab 2022