Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 3/14

Cirkulation 3/14

Från branschen: "Kunskapsunderlag för framtida prioriteringar och investeringar"

Trots att vi i Sverige generellt sett har en bra dricksvattenkvalitet har medvetenheten om riskerna ökat de senaste åren i samband med de vattenburna utbrott som inträffat i landet. Det finns även framtida utmaningar som att klimatförändringar kan ge intensivare regn vilket i sin tur kan öka förekomsten av ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Cirkulation frågar: "Finns en rad orsaker till samverkan fungerar väldigt bra"

Roslagsvatten får en ny delägare och ­kommer från första maj 2014 att sköta VA-verksamheten i Ekerö kommun. Vi frågar Roslagsvattens vice VD Tomas Adolphson.Berätta om hur Roslagsvatten och Ekerö kommun resonerat?– Vi märker på flera ställen att det finns ett intresse för att samverka på olika sätt. Det ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Vattenlagstiftningen kan avgöras i Bryssel

Jobbar du i vattenbranschen? Då ska du rösta i EU-valet den 25 maj! Miljöpolitiken bestäms huvudsakligen i Bryssel, och Europaparlamentet har fått större inflytande över lagstiftningen. När Lissabonfördraget trädde i kraft 2010 fick EU-parlamentet ny lag-­stiftande makt, och har numera lika stort ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 3/14

Kretslopp på ett roligt sätt

Klass 7A från Gumaeliusskolan går ut ur välkomstrummet. En del skyndar sig för att hinna först till utställningen en trappa ned i den gamla kvarnbyggnaden. Andra vill vara lite coolare och släntrar långsamt ut ur rummet men i valet mellan att ta trappan eller (avlopps-) rutschkaneröret till nedervån­ingen ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Inläckagejakt med spårämnesteknik

Alla kommuner har problem med läckande VA-ledningar. Dag- och grundvatten ökar inflödet till spillvattennätet som då överbelastas. Bräddningar till sjöar och vattendrag blir följden. Ett annat problem uppstår för reningsverken med onödiga mängder avlopps­vatten som ska tas om hand. Sandviken har ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Beredningstekniken för dricksvatten utvecklas snabbt

Hos Norrvattens Görvälnverk i Järfälla drivs massor av ­utvecklingsprojekt. Många för att få bukt med humus i ­råvattnet. Samtidigt kan man få tag i parasiter, bakterier, virus och oönskade kemikalierester i dricksvattnet.Alexander Keucken forskar på ett filter för vatten som nästan kan liknas vid vad ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Äntligen har Ullared ett nytt reningsverk

Under 2013 togs ett nybyggt reningsverk i drift i Ullared, Falkenbergs kommun. Det är den hela tiden ökande köplusten i Ullared med Gekås som motor, som tvingat fram ett helt nytt system för avloppet.Förbi campingplatsen, en bit in i skogen utefter en grusväg, helt utan grannar. Där ligger Ullareds nya ... Läs mer

Annons:
Wateraid