Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 3/12

Cirkulation 3/12

Från branschen: "Vattenskyddet måste stå i rimlig proportion till konkreta hot"

Dagens vattenskyddsmodell fungerar dåligt. Stora delar av Sveriges jordbruksmark är på väg att hamna i vattenskyddsområden med stränga restriktioner trots att det i många fall inte finns några konkreta problem.Systemet bygger på principer och schabloner som tar liten, eller ingen, hänsyn till de ... Läs mer

Cirkulation 3/12

Cirkulation frågar: "Det händer många spännande saker på dagvattenområdet"

I mars hölls dagvattenseminariet Urban Flooding – Planning for a Blue and Green City, i Malmö. En av arrangörerna var Peter Stahres Stipendium. Konferensen hölls bland annat för att få in fler ansökningar till dagvattenstipendiet. En av föredragshållarna var Maria Viklander, professor vid institutionen ... Läs mer

Cirkulation 3/12

Kommuner är sina egna vattenfiender

VA-verken är både sina egna vänner och fiender i det kom­plicerade arbetet med ­vattenskyddsområden. Internt i en kommun ­uppstår flera intressekonflikter i arbetet med att skydda vattnet.Med det här reportaget görs ett försök att skingra eventuella oklarheter kring vad VA-ansvariga runt om i landet har ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 3/12

Japan återuppbygger vattenförsörjningen

Drygt ett år efter den värsta katastrof som drabbat Japan i modern tid ser det ut som en atombomb detonerat i Minami-Sanriku. Bara fem procent av stadens byggnader står kvar. Resten spolades bort när den 16 meter höga flodvågen sköljde in 11 mars förra året.Nu har skrot och rasmassor forslats bort och kvar finns ... Läs mer

Cirkulation 3/12

Vätterns vatten till Örebro län

Sju kommuner i Örebro län utreder en ny gemensam ­dricksvattenförsörjning. Tanken är att leda ­vatten från Vättern vid Askersund genom tunnlar och ledningar. En fördjupad ­förstudie finns nu klar.Örebro kommun har idag ingen idealisk råvattentäkt. Vattnet från Svartån ser ut ungefär som namnet antyder ... Läs mer

Cirkulation 3/12

World Water Forum 2012: Dags för lösningar!

I mitten av mars hölls World Water Forum för sjätte gången, nu i Marseille, Frankrike. Forumet är världens största mötesplats om ­vatten- och sanitetsfrågor och samlade i år cirka 35 000 deltagare. Dags för lösningar. Det är temat för årets World Water Forum. På plats i Marseille kan man snabbt konstatera att ... Läs mer

Annons:
Paab 2022