Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/22

Cirkulation 2/22

Bistånd stärker utveckling och VA-förvaltning

Att ge människor tillgång till rent vatten och sanitet handlar om mycket mer än att borra brunnar och bygga toaletter. Det svenska biståndet innebär bland annat att stärka VA-förvaltning och att påverka regeringar och myndigheter, att avsätta pengar till vatten och sanitet. Brist på rent vatten och sanitet ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Nytt program för de fyra VA-klustren

Branschens fyra forskningskluster har fått nya miljoner beviljade som stöd från Svenskt Vatten Utveckling, SVU, för den nya programperiod som just startat och varar 2022 – 2024. Cirkulation har tagit reda på vad som kommer att hända i dessa kluster nu. Mer än 30 miljoner delar SVU nu ut till de fyra klustren, ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Nu kommer vattnet räcka till i Älmhult

Det är den kraftiga befolkningstillväxten i Ikeas högborg Älmhult, som lett till att Älmhults nya vattenverk nu har dubbelt så hög kapacitet som tidigare. Bostadsbyggandet kan ta fart igen när det nu åter går att ansluta nya områden, vilket det vissa år varit stopp för. 200 miljoner har investerats i verket ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Sanering av ryskt avlopp fortsätter

(Artikeln uppdaterad på grund av världsläget.) I 20 år har Sida och övriga finansiärer arbetat för att minska Rysslands och Belarus utsläpp av fosfor och kväve till Östersjön. 35 projekt beräknas totalt minska ­utsläppen av fosfor och kväve med 1 855 respektive 8 908 ton per år. Och för första gången på flera ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Arbetet med underhåll ändras snabbt

Nu förändras underhållsarbetet i VA-branschen. Genom att få det förebyggande underhållet att dominera ska akututryckningar minimeras. Att nå dit handlar om att besätta och kompetensutveckla organisationerna. Forskningen går också rasande fort, handledningar och rapporter kring underhåll kommer i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 2/22

VA-systemen byggs om på nytt sätt

Ett drygt halvår efter flodkatastrofen består VA-funktionen i tyska Bad Neuenahr-Ahrweiler fortfarande av provisorium. Återuppbyggnaden, som beräknas ta minst tio år, befinner sig ännu till stor del i planeringsfasen. Nu gäller det att tänka nytt och bygga rätt för att stå bättre rustad vid framtida ... Läs mer

Cirkulation 2/22

10 världsarv med vatten som tema

För 50 år sedan, 1972, fick jordens mest betydelsefulla kultur- och naturarv ett helt nytt bevarandeskydd genom att FN:s Världsarvskonvention antogs. Ett världsarv är ett unikt fornminne som ska vittna om människans eller jordens historiska utveckling. Det är FN-organisationen Unesco som ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Tillbaka till framtiden med gamla metoder

Trender inom VA-området kommer och går. Det är lätt att alla springer åt samma håll när ny teknik lanseras. Det är heller inte ovanligt att de tekniker som fallit lite i glömska plötsligt dyker upp som en nyhet. Generationsbytet i VA-branschen gör att en del tekniker som inte blivit så omskrivna på senare år, kan ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Vad tycker folk om kretslopp för avlopp?

Cirkulation frågar Vad tycker egentligen allmänheten om att använda återvunnet avloppsvatten och vad tycker de om slam som gödsel på åkermark? För första gången planeras nu en nationell studie inriktad på allmänhetens kunnande och tyckande. Stockholm Environmental Institute, SEI, planerar ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Säkerhet och öppenhet måste kunna förenas

Från branschen Det behövs en diskussion om hur det ska gå att förena kraven på ökad säkerhet utan att göra avkall på den historiskt viktiga öppenheten som funnits för VA-verken. Kommunala verksamheter som vatten- och avloppsförsörjning har historiskt kännetecknats av stor öppenhet mot omvärlden. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär