Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/21

Cirkulation 2/21

Mycket nytt på Nykvarns reningsverk

Nu har den nya efterrötkammaren på Nykvarns reningsverk i Linköping invigts. Där ska ytterligare metangas utvinnas ur slammet så att metanemissioner från slamlagret minskar. Det är bara en av många åtgärder för att anpassa verket till en ständigt växande stad och varierande klimat. Nyfar, ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Spännande membranförsök i Stockholm

Stockholm behöver stärka kapaciteten i sin vatten­försörjning. Stockholm Vatten och Avfall har testat nanofiltermembran av hålfibertyp respektive jonbytare följt av ultrafiltermembran i långa pilotprojekt. Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, behöver stärka dricksvattenproduktionen för att klara ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Membranpiloten rullar över Gotland

En container innehållandes en pilotanläggning för membranrening av dricksvatten har fraktats kors och tvärs över Gotland. När anläggningen i sommar hamnar på Fårö är det den femte vattentäkten som testas. Robusthet och en vilja att skapa en enkel dricksvattenförsörjning är drivkraften. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 2/21

Käppalaverkets tidsplan extremt pressad

Redan år 2027 ska Käppalaverket på Lidingö klara väsentligt hårdare reningskrav jämfört med idag. Ombyggnadstiden är extremt pressad men genom att arbeta i etapper ska det gå. I mitten av februari tog Käppalaförbundet sitt nya tillstånd i anspråk. Det innebar att klockan nu tickar. Den stora ombyggnaden ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Baklängesmätning hittar svåra läckor

Det är inte så konstigt att en vattenmätare kan spåra vattenläckage efter mätaren. Men i Alingsås och flera andra kommuner kan nu mätarna i fastigheterna även detektera läckor före. Bara pandemin tar slut, så är revolutionen fullbordad. Det låter nästan som en tidsmaskin som kan gå bakåt i tiden. ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Post-it-lappar och whiteboardtavlor

Cirkulation frågar Christian Wiklund är sedan ett och ett halvt år tillbaka vd för Roslagsvatten. En ny målsättning är att bli ett av Sveriges bästa VA- och avfallsbolag. Samtidigt ska de tre största projekten någonsin i företagets historia realiseras. Roslagsvatten i norra Storstockholmsområdet har ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Plastpartiklar i dricksvattnet?

Från branschen »Plastpartiklar i vårt dricksvatten? – kvalificering och kvantifiering av mikroplast i distributionsnät för dricksvatten med µ-FTIRoch pyrolys-GCMS analys«. Artikeln inleds med frågan om vi dricker plast? Att mycket i vår miljö är påverkat av mänsklig aktivitet har vi mer och mer fått ... Läs mer

Annons:
Wateraid