Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/20

Cirkulation 2/20

Skellefteå satsar säkert

Nu är Guldstadens vattenverk i Skellefteå i drift. Under mars månad kopplas de sista hushållen på och därmed avslutas ett projekt som tagit decennier att genomföra. Det är ett mäktigt bygge, det nya vattenverket i Medle. Under mars månad kommer 40 kilometer nya ledningar att ha kopplats samman med det ... Läs mer

Cirkulation 2/20

Ny teknik för urinsortering i Uppsala

Den 7 februari invigdes den nya urinsorterande toaletten hos forskargruppen för kretsloppsteknik på SLU i Uppsala. Den innebär inte bara en helt ny variant av ­urinsorterande toalett utan också ett alldeles nytt sätt att omhänderta urinen. Istället för separata ledningar för urinen och stora tankar för ... Läs mer

Cirkulation 2/20

Bättre koll på organisationen i Sörmland

Sörmland Vatten har varit ute på en förändringsresa när det gäller ledarskap och digitalisering. Idag har organisationen betydligt bättre kontroll över verksamheten och bättre framförhållning. För sju-åtta år sedan var Sörmland Vatten extremt duktiga på att släcka bränder men saknade systematik i ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
Cirkulation 2/20

Stora VA bygger Ängelholm

I Ängelholm är »Stora VA« ett begrepp. Överallt syns pågående förändringsarbeten. Utbyggnaden av ­reningsverket är klar, men fyra år återstår. 800-miljoners­projektet verkar bli billigare än tänkt. När Cirkulation rullar in i Ängelholm är den stora infartsvägen avspärrad. Det är slutfasen i ett större ... Läs mer

Cirkulation 2/20

Nya lokaler ger nya möjligheter

Göteborg Kretslopp och vatten har samlat ihop verksamheten för att ta ett nytt kliv i utvecklingen av göteborgarnas VA-tjänster. I januari flyttade 400 medarbetare in i nya aktivitetsbaserade lokaler intill Alelyckans vattenverk. Från IT-specialister till rörläggare. Nu har 250 medarbetare från ... Läs mer

Cirkulation 2/20

VA-handböcker för projekt och byggen

Cirkulation frågar Under 2019 kom »Projekthandboken VA«, för kommunernas personal som jobbar i VA-investeringsprojekt. Nu påbörjas arbetet med en fortsättning och fördjupning, »Kontroll- och bygghandboken VA«. Helena Mårtensson är projekt- och byggledare på Envidan. Hon leder arbetet med ... Läs mer

Cirkulation 2/20

Hygienisk kvalitet för dagvatten

Från branschen I två separerade avloppssystem i västra Tyskland har dagvattnet undersökts med avseende på vanliga patogena bakterier och protozoer. Kvaliteten var sådan att behandling aktualiserades. Enbart lagring bedömdes inte tillräcklig för ändamålet. I separerade avloppsystem är det vanligt ... Läs mer

Annons:
Paab 2021