Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/16

Cirkulation 2/16

Rekordhöga blyhalter i brunnsvatten

I ett område i Höörs kommun har det uppmätts blyhalter i brunnsvatten som är bland de högsta som setts i landet. Fenomenet verkar vara naturligt och kan vara spritt på flera håll i Skåne men även i andra delar av landet. Höörs kommun hanterar problemet men frågan är vem som har det övergripande ansvaret? ... Läs mer

Cirkulation 2/16

Tunneln gör kloak till oas

En jättetunnel i Malmö är tänkt att ersätta det gamla tryckavloppssystemet och jämna ut flödet till Sjölunda reningsverket. Samtidigt förbättras vattenmiljön i Malmös kanaler radikalt. Om planerna fullföljs blir investeringen nära två miljarder kronor. Hela Malmös citykärna, samt Malmöhus slott, ... Läs mer

Cirkulation 2/16

Nödvatten och dass viktiga vid vattenavbrott

I mitten av januari blev uppmärksamheten stor när en huvudvattenledning brast i Köping. Många blev utan vatten. Sjukhuset fick ställa in operationer och några villa­ägare fick stora vattenskador av de stora vattenmassorna. Nödvattentankar kördes både från grannkommuner och från Vaka. VA-chef Elin ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
Cirkulation 2/16

Samverkan mellan grått och grönt

För att klara ökad nederbörd och intensiva skyfall måste stadens gråa och gröna ytor börja samverka bättre. Dränerande hårdgjorda ytor, förbättrad trädetablering och en utökad användning av regnbäddar är några av lösningarna som ska minska risken för framtida översvämningar och att förorenat dagvatten ... Läs mer

Cirkulation 2/16

Käppalaförbundet kampanjar i sitt uppströmsarbete

Käppalaförbundet i norra Storstockholm arbetar med strukturerade treårsplaner när det gäller information till abonnenterna. Kampanjerna har fått både ris och ros. Susanne Carlberg är kommunikationschef på Käppalaförbundet. Hon märker tydligt att informations- och kommunikationsverksamheten ... Läs mer

Cirkulation 2/16

Praktikprogram för nyanlända ingenjörer

Cirkulation frågar Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, driver ett projekt som kan tillgodose kommunernas behov av VA-ingenjörer, samtidigt som nyanlända flyktingar får ett snabbspår till arbetsmarknaden. Lisa Ström är projektledare på GR för arbetet med att matcha fram nyanlända ... Läs mer

Cirkulation 2/16

Dricksvatten – vad forskar man om?

Från branschen Ett nytt år har börjat och med spänd förväntan ser vi fram mot vilka nya forskningsrön som kommer att presenteras, speciellt inom ramen för Internationell VA. ­Kommer vi att få se nya banbrytande tekniker inom VA-sektorn, nya miljölarm, nya sätt att organisera verksamheten, nya metoder att ... Läs mer

Annons:
Paab 2020