Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/15

Cirkulation 2/15

Mikroskräp är inget stort problem

Larmrapporter duggar tätt om hur haven får allt högra halter av mikroplaster, mikro­skräppartiklar eller makroskopiskt antropogent avfall. Kärt barn har många namn. Kunskaperna om hur det står till i sötvatten är betydligt mindre. Mikroskräpet finns där men frågan är om dricksvattenförsörjningen ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Fettvett – en lönsam affär

Problemet med fett i avloppsvatten är i teorin både lätt och lönsamt att lösa. Och VA-branschen verkar enig om att fettet ska plockas bort direkt vid källan. Men det finns också traditioner och historia som stretar emot fettbekämpningen. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

VA-projekt i känslig kulturmiljö

Över stock över sten. På annat sätt går det inte att beskriva det stora VA-projektet i Årsta Havsbad, där cirka 850 fastigheter i det gamla fritidshusområdet ska anslutas till VA-nätet samtidigt som hänsyn ska tas till både natur- och kulturvärden. En mycket stor del av arbetet handlar om information. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 2/15

Levnadsvanorna finns att spåra i avloppsvattnet

Aktuellt ur arkivet Att avloppsvatten kan vara användbart som gödningsmedel och för att utvinna bioenergi visste du nog redan. Men vet du om att det kan användas till en hel del annat också? Idag ­pratar forskarna om avloppsvatten som en kemisk informationscentral som rymmer en gigantisk bank av data. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Klosettvatten hanteras lokalt i Strängnäs

I ett skolexempel på samverkan mellan forskning, näringsliv och kommun satsar Strängnäs kommun på ett projekt med gårdsbaserad klosettvattenhantering som ett alternativ till utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Bättre hygienisering med torrötat slam

Cirkulation frågar Erik Nordell är utvecklingsingenjör inom biogasområdet på Tekniska verken i Linköping. Där har det just genomförts ett pilotförsök med torrötning av avvattnat rötslam. Berätta om projektet i stort. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Dags för en dialog om brandskumanvändning

Från branschen Föroreningar med perfluorerade ämnen som PFOS från brandövningsplatser har uppmärksammats på flera håll i landet. Brandskum används dock inte bara för övning och i morgon kan din vattentäkt bli förorenad i samband med en släckinsats. Du bör därför ta upp en dialog med de räddningstjänster ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär