Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/14

Cirkulation 2/14

Från branschen: "Snabb metod mäter mikrobiologiska förändringar i vatten"

Inom VA-verksamheten ställs vi ofta inför mikrobiologiska frågeställningar. Det kan röra sig om hur vi ska kunna kvantifiera risken för mikrobiologisk återväxt på distributionsnätet, påvisa avloppsvatteninträngning, identifiera effekten av stagnation och blandning av olika vatten på ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Från branschen: "Vad innebär EU:s nya vattenstrategi för Sverige?"

EU:s ramdirektiv för vatten har gått in i tonåren. Mer än 13 år har passerat sedan vattendirektivet antogs, ett direktiv som under sin barndomsperiod blev uppfostrat till att åstadkomma god ekologisk status i Europas söt- och kustvatten. Detta är numera välkänd skåpmat inom det europeiska ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Cirkulation frågar: "Vi ska bidra till att ge bra underlag för vattendebatten"

Riksdagsledamoten Cecilia Dalman Eek (S), ­bilden, har tillsammans med Anita Brodén (FP) och Irene Oskarsson (KD) ­startat ett vattennätverk i riksdagen. Nätverket är partipolitiskt ­oberoende och intresserade från samtliga ­riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har anslutit sig för att lära ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Skillnader mellan hur UV-aggregat testas

Den svenska vägledningen för UV-ljus vid vattenverk kan komma att uppdateras. Anled­ningen är skillnaden mellan amerikansk och europeisk testning av UV-aggregaten. Skillna­den är inte alltid tydlig vid ­upphandling, varken i förfrågan eller offerter.Bergen 2004. Östersund 2010. Upp­täckten av ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Perflourerade ämnen stängde vattenverk

Resultatet från Länsstyrelsens undersökning om förekomst av oacceptabla höga halter perfluorerade alkalsyror (PFAA) i dricksvattentäkten kom som en fullständig överraskning för kommunens VA-ansvariga. Efter ytterligare provtagning i samtliga fyra grundvattenbrunnar som förser vattenverket i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 2/14

Alltmer problem med "djävulska" molekyler

Perfluoerade ämnen, som PFOS och PFOA, har under de senaste åren identifierats som ett ­problem för vattenförsörjningen och miljön. Kunskapen om ämnesgruppen har varit brist­fällig men intensiv forskning har visat att ämnena har egenskaper som är klart olämpliga för ­människor och miljö.Perfluorerade ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Stockholms största avloppsprojekt igång

Om knappa fem år är Henriks­dals reningsverk redo för att ta emot avloppsvatten från hela Stockholm. Med världens största membrananläggning för ­kommunalt vatten ska verket klara skärpta miljökrav trots att reningskapaciteten fördubblas till drygt 1,6 miljoner människor.Efter ett och ett halvt års ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Framtiden för dagvatten

Behovet av en övergripande dagvattenstrategi har ­aldrig varit större. Framtidens samhällsbyggare står inför stora utmaningar. Det konstaterar professor Maria Viklander, ­programledare för Dag och Nät, ett ­nationellt forsknings- och utvecklingscentrum inom dagvattenområdet vid Luleå tekniska ... Läs mer

Annons:
Paab 2022