Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/13

Cirkulation 2/13

Från branschen: "Det finns många steg att ta mot en friskare miljö"

Året är 2050, europeisk elproduktion är koldioxidneutral och Sverige har inga nettoutsläpp av växthus­gaser till atmosfären. Det vittnar en studie som europeiska elbranschorganet Eurelectric har tagit fram. Det är också den svenska regeringens vision för klimatpolitiken år 2050.Den svenska ... Läs mer

Cirkulation 2/13

Cirkulation frågar: "Förhoppningsvis intresserar man fler studenter"

Ann Mattsson ska framöver under en del av sin tid verka som adjungerad professor i vattenrenings­teknik vid Chalmers tekniska högskola. Detta vid sidan om sitt jobb som avdelningschef på Gryaab där hon ansvarar för utveckling, kvalitet och miljö.Den 22 februari höll tre nya professorer sina ... Läs mer

Cirkulation 2/13

Metod för kontroll av membranfilter i realtid

För ett år sedan inledde det ­finländska forskningsinstitutet, VTT och Villmanstrands tekniska universitet forskningsprojektet NoFoul. Projektet syftar till att utveckla nya mätmetoder för effektivisering av membranfilter.Det finska NoFoul-projektet ska ta fram nya mätmetoder som gör det möjligt ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
Cirkulation 2/13

Fosforåtervinning på försök i Halmstad

Västra Strandens avlopps­-reningsverk i Halmstad är ett av de första i Europa som gör pilotförsök med fosforåtervinning ur avloppet med den kanadensiska Ostara-metoden. Med tekniken kan man fälla ut en mycket ren fosforfraktion, men den har begränsningar.Det är lite av en pionjärgärning när man på Västra ... Läs mer

Cirkulation 2/13

Importen av kadmium till kretsloppet

Cirkulation kan visa i en unik undersökning att importerad mat håller liknande kvalitet som svensk när det gäller kadmiuminnehåll, men att det ändå importeras en del kadmium som i förlängningen försvårar svensk fosforåtervinning. Samtidigt pekar resultaten på att det finns tid för att ytterligare ... Läs mer

Cirkulation 2/13

Guldfiskar håller efter myggorna

Guldfiskar har löst problemet med fjädermyggor och spindlar på avloppsreningsverket i Annelund några mil norr om Borås. Genom att plantera in guldfisk i slutsedimenteringsbassängerna har Herrljunga Vatten lyckats att kraftigt minska mängden av ­fjädermyggor vilket i sin tur reducerat mängden ... Läs mer

Annons:
Wateraid