Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/10

Cirkulation 2/10

Från branschen: "Få insatser är så lönsamma som att minska läckage"

I slutet av januari deltog jag i Global Leakage Summit, en årlig konferens i London med inriktning på ledningsnät och läcksökning. Över 50 olika länder representerades av totalt 200 deltagare med ett fyrtiotal föreläsare över de två dagarnas fullmatade program. Göteborg Vatten deltog med föredrag om ... Läs mer

Cirkulation 2/10

Från branschen: "Återföring av fosfor kommer att ske med olika metoder"

EasyMining Sweden är ett bolag som säljer en mycket resurseffektiv metod för fosforutvinning ur olika fosforinnehållande material, däribland askor från förbränt avloppsslam och apatit. Metoden separerar även kadmium och andra oönskade ämnen som finns i råvaran och producerar rena och ... Läs mer

Cirkulation 2/10

Ledningsrenovering får draghjälp av IT

Ledningsrenovering som metod måste få ännu bättre fart. Idag är den schaktfria tekniken bättre än någonsin och marknaden blir allt mer komplett. Det menar Thomas Johansson, expert på schaktfria metoder.Thomas Johansson har arbetat med schaktfri led­ningsrenovering i över tjugofem år. Idag är han ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 2/10

Linköping satsar på Sharon-processen

Tekniska Verken i Linköping har byggt upp kvävereningen vid Nykvarns reningsverk utan att utöka volymerna på verket. Lösningen finns i en optimerad styrning av processerna.Det är två olika tekniker som bygger upp kvävereningen på Nykvarns reningsverk. Båda är inköpta processlösningar som betalas via ... Läs mer

Cirkulation 2/10

Vi går till botten med renset

Det finns idag ett stort urval av renshanteringsprodukter. Sedan deponering av biologiskt avfall förbjöds år 2005 har många reningsverk byggt moderna renshanteringsanläggningar men på en hel del håll har åtgärderna dröjt.Två kommuner som arbetat mycket med sin renshantering under 2009 är Kramfors och ... Läs mer

Cirkulation 2/10

Hon undersöker Irlands grundvattenfauna

Far man fram över de slingriga vägarna på Irlands gröna landsbygd får man en känsla av att befinna sig i sagornas värld. Man nästan förväntar sig att Ivanhoe ska dyka upp bakom nästa kurva. Men får du se en kvinna som står och metar i en brunn så är det nog ingen mytologisk prinsessa som letar grodor att kyssa. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022