Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 2/09

Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Stor skillnad mellan europeiska länder

Cirkulations medarbetare i Eng­land, Frankrike och Italien har undersökt hur långt arbetet med vattendirektivet kommit. Det finns stora skillnader.I England och Wales har miljömyndigheten Environment Agency fått ansvaret för att införa vattendirektivet. Resultaten rapporteras till miljö- och ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Hushållen får betala mest för åtgärderna

Hushållen får bära huvuddelen av kostnaderna för att minska ­övergödningen. Avloppsreningsverkens utsläpp av fosfor och kväve ska reduceras med ytterligare cirka 50 procent. Kraven på enskilda ­avlopp skärps betydligt. Det är de viktigaste förslagen i Norra Östersjöns vattendistrikts ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Franskt dricksvatten testas av kunderna

Jag är vattentestare. Det är jag i egenskap av kund hos det franska VA-bolaget Lyonnaise des Eaux. Detta bolag utnyttjar alltså kunderna för att testa kvaliteten på dricksvattnet. Kommunen jag bor i heter Croissy-sur-Seine. Den ligger invid floden Seine, ungefär en mil väster om Paris. Här driver ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 2/09

Porträttet: Anna Runesson – Beställaren som blev konsult

Anna Runesson har jobbat både privat och kommunalt med VA. För tillfället är hon konsult men kan mycket väl tänka sig att komma tillbaka till den offentliga sidan. Det finns stora fördelar med båda.Det var en engagerad lärare i miljökunskap på gymnasiet som fick Anna Runesson att välja ingenjörsbanan i ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Laholms kommun analyserade säkerhet

Laholms kommun har genomfört en säkerhetsanalys av VA-verksamheten. Både dricks­vattensidan och reningsverken har gåtts igenom under hösten och vintern. Nu finns förslag på både omedelbara och långsiktiga åtgärder.Det är så kallat skalskydd som Laholm i första hand har ägnat sina analyser åt. Det ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Inga problem med kvarnar i Surahammar

Efter femton år med avfalls­kvarnar i kommunen är man på Surahammars Kommunalteknik AB säkra i sitt omdöme. För VA-systemen finns inga synbara nackdelar med avfallskvarnar.När försöken med avfallskvarnar ­inleddes i Surahammar 1993 hade personalen samma fördomar som många andra i branschen, berättar ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Tiden talar för avfallskvarnarna

I Malmö är man nyfiken på hur avfallskvarnar kan fungera i ­stadens avfallshantering. Vardags­lyx är benämningen man väljer. Det var strax före sekelskiftet som man på dåvarande Malmö VA-verk började fundera på ­avfallskvarnar.I planeringen inför bomässan Bo 01 i Västra hamnen ville man ha lösningar som ... Läs mer

Annons:
Wateraid