Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 1/22

Cirkulation 1/22

Kinesiskt ägande väcker frågor

Ett av Sveriges mest välrenommerade expertföretag inom vatten- och avloppsområdet, Purac AB i Lund, har sedan 2015 kinesiska ägare. I minst ett fall kan Säkerhetspolisen, Säpo, ha haft syn­punkter på lämpligheten i att ha med dem som entreprenör vid ett vattenverksbygge i Sverige. Den politiska ... Läs mer

Cirkulation 1/22

Malta satsar på vatten från havet

Lilla örepubliken Malta mitt ute på Medelhavet får 60 procent av sitt dricksvatten från omvänd osmos. Fyra anläggningar jobbar dygnet runt för att salta av havsvattnet runt ön för att det ska gå att dricka. En knäckfråga är hur man ska minska energiåtgång och kostnader för processen. Ibland märks frånvaron ... Läs mer

Cirkulation 1/22

Solpaneler dämpar lukt i Halmstad

De slog alla flugorna i en smäll. I Halmstad bidrar nu de luktreducerande åtgärderna vid avloppsreningsverket till verkets energiproduktion. De närbeläget omgivande villakvarteren slipper samtidigt lukt tack vare att bassängerna täckts med solpaneler. Laholmsbuktens VA och Västra Strandens ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 1/22

Biofilter mot mangan i Degerfors

Degerfors nya vattenverk baseras på biofilter. Processlösningen valdes utifrån en egendesignad pilotanläggning. Kommunen har hela vägen vetat exakt vad de ville ha. Snart släpps vattnet ut på nätet. Enhetschefen för VA Tony Kölborg på Degerfors kommun, gläntar på dörren till det nya vattenverket. ... Läs mer

Cirkulation 1/22

Österlen VA i framkant inom rening

Av Sveriges fem reningsverk, som idag är i full drift med avancerad avloppsrening, finns tre i Simrishamns kommun. Österlen VA har dessutom tagit i drift ett nytt vatten­verk och för huvudvattenverket i Tomelilla pågår en förstudie för ombyggnation. Under 2020 kom Österlen VA på plats, ett gemensamt ... Läs mer

Cirkulation 1/22

Propp skapar stopp för Pajala kommun

Cirkulation frågar En halvmilslång ispropp i Lainoälven ledde till att byn Kangos i Pajala kommun översvämmades i december. Vid Lucia infördes en kokningsrekommendation och invånarna uppmanades att minska användningen av avloppet. En rekordtidig islossning i Lainoälven har skapat stora problem. ... Läs mer

Cirkulation 1/22

Fotokatalys bryter ner föroreningar

Från branschen Fotokatalys är en i full skala oprövad teknik för att bryta ned organiska mikroföro­reningar (exempelvis rester av läkemedel) i kommunalt avloppsvatten. I denna artikel undersöks denna teknik i laboratoriemiljö med titandioxid som katalysator fastsatt på en biorotor. Organiska ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär