Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 1/16

Cirkulation 1/16

Den modernaste driftcentralen i Skandinavien

När Norrvatten invigde sin nya driftcentral på Görvälnverket i Jakobsberg i början av december 2015 kunde ledningen konstatera att det är den modernaste anläggningen i Skandinavien. Två år har det tagit att förverkliga övergången från vattenverkets gamla omoderna driftcentral med rötter långt ned i ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Minireningsverk – hur bra fungerar de?

Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp. I Sverige finns det uppskattningsvis drygt 12 000 minireningsverk och ungefär lika många markbäddar med efterföljande fosforfälla för rening av avloppsvatten från små avlopp. ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Källsorterat avlopp utan kretslopp

Kretsloppskrav på avlopp har svårt att få genomslag hos rättsinstanserna. Trots krav i lagstiftningen på resurshushållning förefaller den delen ha hamnat i skymundan. Frågor om avloppsrening/avloppshantering i Sverige regleras huvudsakligen av Miljöbalken och Lag om allmänna vattentjänster (LAV). ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
Cirkulation 1/16

Nytt globalt miljöavtal ger bra grund

Vad hände under möjligheternas år 2015? Tog världens ledare chansen att vrida om utvecklingen mot en hållbar framtid? Ja, de flesta är ense om att de nya målen för hållbar utveckling och klimatavtalet tillsammans utgör en bra grund att bygga vidare på. Men nu när arbetet ska börja på allvar är utmaningarna ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Fettinformation med hjälp av dörrknackning

I ett ambitiöst projekt för att minska andelen fett i avloppet så har Kumla kommun testat att knacka dörr. Ett grundligt och grundläggande uppströmsarbete. Jessica Larsson är informatör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla. Tillsammans med konsulten Karin Gundberg från Biototal så har hon träffat ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Rekordstort intresse för konferensen VAK

Cirkulation frågar Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, VAK, hålls 10 – 11 mars i Karlstad. Projektledare Astrid Grinell berättar att intresset har varit rekordstort. Det är sjätte gången som VAK arrangeras av VA-guiden, även om konferensen har anor betydligt längre tillbaka i tiden. Temat för årets ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Adsorbenter för avskiljande av petroleumkolväten

Från branschen Sex olika adsorbentmaterial har undersökts med avseende på förmågan att ta upp kolväten från petroleumrester. Arbetet är genomfört i labbskala och materialen har beskrivits med specifik yta och porositet. Adsorbtionsisotermer har upprättats. Förmågan att avskilja petroleumrester är ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021