Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 1/12

Cirkulation 1/12

Från branchen: "Processen efter en översvämning måste förenklas"

Trots att Sveriges VA-huvudmän satsar omfattande resurser på utredningar och åtgärder rörande källaröversväm­ningar, tenderar problemen snarare att öka än minska.Dagens moderna duplikatsystem med avledning av spill- och dagvatten i separata ledningar ställer höga krav på VA-huvudmannen. I och med ... Läs mer

Cirkulation 1/12

Cirkulation frågar: "Klart att man måste hänga med i vad som händer i omvärlden"

Bengt-Göran Hellström är en av de skribenter som bevakar VA-forskningen i branschens nya nyhetsbrev, Internationell VA-utveckling. Han är i grunden limnolog och kemist.Vilken är din egen bakgrund?– Jag har varit konsult ett antal gånger och har sedan jobbat på Himmerfjärdsverket hos Syvab och på ... Läs mer

Cirkulation 1/12

Norrtälje kommun upphandlar ny drift

Sedan år 2002 har Veolia skött hela VA-driften i Norrtälje kommun. När kommunen nu ska handla upp för en ny lång period finns en viss oro över hur marknaden klarar av efterfrågan – finns det några intresserade entreprenörer?När Norrtälje kommun la ut hela  VA-driften på entreprenad år 2002 var intresset från ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 1/12

Pekplattan är ett smidigare verktyg

Svenska vatten- eller avloppsverk har ännu inte kommit igång riktigt med pekskärmar men i Skåne har tempot varit desto högre. Förra året delade NSVA ut 40 plattor och personalen där är väldigt entusiastisk.En pekskärm på dryga halvkilot är allt teknikerna behöver ute på fältet. Nu inleds fas två av ... Läs mer

Cirkulation 1/12

Cyanobakterier hotar vattentäkter

Förekomsten av cyanobakterier i ytvattentäkter har länge varit ett orosmoment vid produktionen av dricksvatten. Nu visar nya studier från Lunds universitet att problemen med stor ­sannolikhet kommer att bli ännu större i framtiden.Den ökande temperaturen gynnar cyanobakterierna, och både frekvensen ... Läs mer

Cirkulation 1/12

Sjöledningar grävs ner i bottensedimenten

I Karlskrona kommun finns det drygt 20 mil VA-ledningar anlagda på havsbotten i öppet hav, vikar och sund. Om sjöledningarna begravs i bottensedimenten minskar riskerna för olika typer av skador. Det finns flera metoder för att åstadkomma detta, samtliga väldigt dyra.Jan-Olof Ekstrand konstaterar att ... Läs mer

Cirkulation 1/12

Jönköping i framkant för VA-förnyelse

Under flera år har Jönköpings kommun drivit ett målmedvetet arbete för förnyelseplanering av VA-systemen. Inom något år påbörjas det praktiska arbetet med kommunens framtida VA-nät.När en 1 100 meter lång dagvattenledning i dimension 1 600 mm börjar läggas från Friardalen ner till Vättern år 2013 blir det ... Läs mer

Annons:
Paab 2020