Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 1/10

Cirkulation 1/10

Från branschen: "En unik test- och forskningsanläggning för miljöteknik"

Uppe på toppen av Henriksdalsberget, precis utanför Stockholms tullar, och med en magnifik utsikt över bland annat det miljöprofilerade bostadsområdet Hammarby Sjöstad, ligger Hammarby Sjöstadsverk. Det är en unik test- och forskningsanläggning för vattenrenings-/miljöteknik som erbjuder alla ... Läs mer

Cirkulation 1/10

Cirkulation frågar: "Vår vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten"

Per Stenbeck är generalsekreterare för nybildade Wateraid Sverige. Orga­nisationen är internationell och tilldelades Stockholm Water Prize 1995.Per Stenbeck har 30 års erfarenhet av att arbeta i ideella organisationer, bland andra Rädda Barnen, Green­peace Norden och till för ett år sedan Unicef i ... Läs mer

Cirkulation 1/10

Partikelmätning kan öka säkerheten

Arboga kommun testar just nu partikelmätning vid vattenverket. Förhoppningen är att kunna upptäcka eventuella föroreningar i utgående dricks­vatten så snabbt som möjligt.Under hösten har några vattenverk i Sverige börjat testa en ny teknik för realtidsmätning, eller on-line-mät­ning, av partiklar. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
Cirkulation 1/10

Ingenjörsutbildning på nytt sätt i Göteborg

Den 1 april 2009 startade en ny trainee-utbildning inom VA-branschen, 3 X VA Trainee. I Göteborg gick Göteborg Vatten, Aarsleff Rörteknik och DHI samman för att rekrytera och skola nykläckta ingenjörer på ett nytt sätt.Olof Persson, Malin Suneson och Viktor Julin började på programmet under våren 2009. ... Läs mer

Cirkulation 1/10

Problem i slam men ingen katastrof

Under 2009 blommade slamdebatten upp till full styrka. Frågan om huruvida avloppsslam är lämpligt som gödsel på våra åkrar är glödhet. Huvudfrågan har handlat om hur förorenat slammet är.Det har forskats mycket om avloppsslammet och dess innehåll. Ändå är det svårt att dra enkla och tydliga slutsatser om ... Läs mer

Cirkulation 1/10

Säker dricksvattentäkt viktigt i Katrineholm

Katrineholms nya vattenförsörj­ning får dubbelt av det mesta. Dubbla råvattentäkter, dubbla infiltrationssystem, dubbla överföringsledningar och dubbla desinfektionssteg.Dagens vattentäkt för centrala Katri­neholm ligger i ett industriområde och utredningar runt vattenförsörjningen har ... Läs mer

Annons:
Paab 2022