Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 1/08

Cirkulation 1/08

Daggmaskar bra på latrinkompostering

Daggmaskar hjälper till vid ­kompostering av latrin från ­enskilda fastigheter. Ett företag utanför Hörby har utvecklat en produkt som genom att skilja toalettdelen från det övriga ­avloppsvattnet, uppfyller Naturvårdsverkets nya krav på reducering av kväve och fosfor.Som forskare vid Sveriges ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Utsläppsrätter kan öppna för nya lösningar

Handel med utsläppsrätter för näringsämnen som göder våra hav vore bra för både musselindustrin och miljön. Det är musselodlare och forskare eniga om. I Lysekil odlas musslor som alternativ till reningsverksutbyggnad.Vår havsmiljö är utsatt för en ständig stress. Stora mängder näringsämnen läcker ut i ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Golfbanan vattnas med avloppsvatten

Golfbanan i den sydfranska ­staden Sainte-Maxime bevattnas med vatten från reningsverket. Kompletterande reningssteg har gjort denna lösning möjlig.I Frankrike räknar man med att en 18-hålsbana kräver lika mycket vatten som ett samhälle på 15 000 – 36 000 invånare – allt beroende på läge och standard, ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 1/08

Desinfektionskrav kan komma att förändras

Förutsättningarna i kampen mot mikroorganismer i dricks­vattnet håller på att förändras. Nya kun­skaper och nya förutsättningar gör att kraven ökar.Många virus och encelliga organismer som parasiterna Giardia och Cryptosporidium, överlever de ganska låga klordoser som används i Sverige. Både ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Porträttet: Jan-Erik Gustafsson – Forskare och vattenaktivist

Jan-Erik Gustafsson är livligt engagerad i vattenfrågor. Inte bara som forskare på Kungliga Tekniska Högskolan. För honom är vatten också politik.I Sverige har kommunerna huvudmannaskapet för VA-försörjningen. Så är reg­lerna i den VA-lag som infördes för ett par år sedan. VA-hanteringen ska inte ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Många sårbara punkter i dricksvattenkedjan

Hur säkert är egentligen det svenska dricksvattnet? Cirkula­tion har granskat dagens och morgondagens hot mot dricks­vattenförsörjningen.Sverige har generellt sett bra dricks­vatten men det finns sårbara punkter längs hela kedjan från vattentäkt till kran. Sårbarheten blir allt tydligare när de ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Membranteknik löste problem i Östhammar

Gimo vattenverk, i Östhammars kommun, hade tidigare problem med BAM i sitt vatten. Valet av lösning föll på membranfilter som löste problemen och visade sig vara ett prisvärt alternativ som dessutom gav ett godare vatten.För snart tre år sedan hade Gimo vattenverk, inom Östhammars kommun, problem med sitt ... Läs mer

Annons:
Paab 2022