Sök

Visar sökresultat för: vattenverk

VA-aktuellt

Bevattningsförbud i Örebro

Vattenbristen I Örebro vidtas nu flera åtgärder för att klara en hotande vattenbrist. Redan den 10 april införs bevattningsförbud och flera andra vattenbesparande åtgärder. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vattenverk i Tollarp

Vattenverk I Tollarp utanför Kristianstad byggs ett helt nytt vattenverk för 3 500 personer. Processen kommer bland annat att bestå av kolfilter för rening av bekämpningsmedelsrester. ... Läs mer

VA-aktuellt

Rosa vatten överraskade kanadensare

Internationellt Invånare i Onoway, Kanada, fick en överraskning på tisdagsmorgonen då rosa vatten kom ur kranarna. Förklaringen; kaliumpermanganat på fel ställe. ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersund snart igång med vattenverksbygge

Vattenverk Östersunds kommun fortsätter med planeringen för ett nytt vattenverk i Minnesgärde. Sedan Cryptosporidieproblemen 2010 har arbetet med att bygga om för membranfiltrering pågått. ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Invigning av nytt dricksvatten till Olofström

Under nyårsaftonens förmiddag genomfördes officiell invigning av nytt dricksvatten till de boende i Olofström med omnejd. Med dricksvattenförsörjning ifrån Bromölla kommun och med reservvatten i form av eget grundvatten har Olofström nu bättre säkerhet i dricksvattenförsörjningen än tidigare. ... Läs mer

Annons:
VegTech
VA-aktuellt

Filtermaterial i Sjöbos dricksvatten

Dricksvattenproblem Små plastkorn har läckt ut från jonbytaranläggningen vid Sjöbo vattenverk. Materialet har påträffats i dricksvattnet hos några abonnenter i tätorten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Flen får snart Katrineholmsvatten

Överföringsledning Onsdag 11 januari påbörjades byggandet av en överföring för dricksvatten mellan Katrineholm och Flen. Under hösten 2018 ska invånarna i Flen få nytt dricksvatten i sina kranar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslövsvattnet okej

Eslöv VA Syd kan släppa kokningsrekommendationen för Eslöv men behåller den för samhället Kungshult. Provtagning har pågått sedan nätet var trycklöst fredagen 6 januari. ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslöv: Tryckstegring under ombyggnad översvämmades

Eslöv VA Syd har kontroll över vattenförsörjningen i Eslöv men behåller kokningsrekommendationen i första hand tills tisdag 10 januari. Problemen uppstod vid en översvämning på en stor tryckstegringsstation. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräckvattenverk planeras på södra Öland

Bräckvattenverk Strandnära brunnar för bräckt vatten kan vara lösningen för södra Ölands dricksvattenförsörjning. ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 2 3 ... 29 >>