Sök

Visar sökresultat för: vattenmiljö

Cirkulation 2/17

Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort

Mycket tyder på att utsläpp av tungmetaller och mikroplast till vattendrag från konstgräsplanernas gummigranulat kan vara mycket mindre än vad olika rapporter tidigare befarat. orskningen ligger dock efter och några gedigna kvantifieringar har ännu inte gjorts. Det är också osäkert hur mycket som når ... Läs mer

VA-aktuellt

Italien riskerar att böta 600 miljoner

Internationellt 600 miljoner kronor, plus 3,5 miljoner kronor för varje dag som situationen inte förändras. Det är böterna Italien riskerar från EU eftersom avloppsreningen inte fungerar över hela landet. Samtidigt vill vattendistributörerna höja avgifterna för att modernisera ledningsnätet. ... Läs mer

Cirkulation 2/17

Stärkt grepp av myndigheterna inom VA

Myndigheterna stärker greppet om några av de mer undanskymda VA-områdena. Såväl inom små avlopp som dagvatten ökar myndigheternas engagemang. Mest märks det inom små avlopp där ett nytt regelverk ska beslutas under året. Små avlopp, dagvatten och VA-planering. Det är ämnena för Vatten Avlopp Kretslopp, ... Läs mer

VA-aktuellt

Vätterns temperatur stiger

Klimat År 2016 blev ett av de tre varmaste åren för temperaturen i Vätterns ytvatten på över 60 år, då mätningarna startade. Det är det tredje året på rad med ytvattentemperaturer betydligt över referensperioden 1961-1990. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges första Life IP-projekt tar upp dagvatten

Vattenmiljö Vattenmyndigheten vid länsstyrelsen i Västmanland blir centrum för Sveriges första LIFE IP-projekt. Projektets mål är bland annat att minska påverkan från näringsämnen och miljögifter, skapa fria vandringsvägar för fisk och effektivisera kommunal vattenplanering. ... Läs mer

Annons:
VegTech
VA-aktuellt

Kartläggning av PFAS med ny metod

PFAS Forskare vid Örebro universitet ska utveckla metoder för att mäta en hittills dold typ av högfluorerade ämnen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöprövningar kan bli effektivare

EU-direktiv För att föra in det nya MKB-direktivet föreslås ett nytt kapitel i miljöbalken, som ska förenkla och öka miljöskyddet. Efter nio år av utredningar och förseningar, bland annat genom flera förändringar i MKB-direktivet, föreslår nu regeringen hur Sverige ska genomföra EU:s direktiv om ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Det mesta av Italiens ytvatten är förorenat

Två tredjedelar av det italienska ytvattnet är förorenat, och en femtedel har värden som kan anses direkt farliga för hälsan. Det visar en undersökning från det italienska miljöverket, Ispra. På en del ställen har nästan allt vatten visat sig vara förorenat. Inom det italienska jordbruket används över ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt forskningscentrum för Östersjöforskning

FoU En ny forskningsverksamhet kring marina frågor, Östersjön och skapas med Simrishamns kommun som en part. Även andra vattenfrågor kommer att inkluderas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ultraljud renar dammar från alger

Vattenmiljö Malmö stad renar dammar från alger med hjälp av ultraljud. Ett pilotförsök beskrivs nu som mycket lyckat. ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 2 3 ... 15 >>