Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Morgondagens reningsverk projekteras i Simrishamn

Innovativt Projektet ”Morgondagens reningsverk” i Simrishamn kommer att genomföras som planerat. Det beslutade ett oenigt kommunfullmäktige den 20 mars. I ett IVL-samarbete ska ett innovativt reningssystem utvecklas. ... Läs mer

Cirkulation 2/17

Förbränning av avloppsslam på gång

Runt om i Sverige pågår teknikutveckling för att kunna bränna slam effektivt samtidigt som fosfor utvinns. Trycket kan nu öka ytterligare efter att den tyska regeringen föreslagit ett krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam. Intresset för torkning och förbränning av avloppsslam ökar hos de svenska ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya reningsverk på yrkestvätterier

Industri Yrkestvätterierna Berendsen satsar på nya reningsverk vid sina tvätterier för arbetskläder i Sundsvall, Umeå och Helsingborg. Under 2017 tas mekanisk-kemiska reningsverk i drift för att klara tungmetaller och andra förorenande ämnen som ofta finns i yrkeskläder. ... Läs mer

VA-aktuellt

Simrishamnsprojekt skjuts på framtiden

FoU Framtidsprojektet Morgondagens reningsverk, ett samarbete mellan Simrishamns kommun och IVL med flera, går på tomgång. Kommunfullmäktige i Simrishamn beslutade på måndagen 27 februari att återremittera ärendet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Enköping satsar på eget reningsverk

Nytt reningsverk Enköpings kommun ska börja planeringen för ett nytt centralt reningsverk. Beslutet är taget av kommunstyrelsen och ska nu vidare för ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att delar av samarbetsplanerna med Västerås ställs in. ... Läs mer

Annons:
VegTech
VA-aktuellt

VA-enheten i Karlshamn nöjda med lakvattendom

Lakvattendom VA-enheten i Karlshamn nöjda med lakvattendom Efter den 1 januari 2018 får Västblekinge Miljö AB (VMAB) inte längre får leda sitt lakvatten till kommunens avloppsreningsverk, utan ska rena lakvattnet i en egen anläggning. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast. Frågan om ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Avloppet renas "på köpet"

I Danmark förverkligas nu möjligheten att kalla ett avloppsreningsverk för produktionsanläggning istället. Egå reningsverk i norra Aarhus, mitt på den danska halvön Jylland, ska med ny och unik teknik producera fosfor, samt överskott av ­värmeenergi och el. På köpet blir avloppsvattnet renat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsalas reningsverk byggs om i etapper

Uppsala Kungsängsverket i Uppsala ska byggas ut för att klara en ökande befolkning. Utbyggnaden för att reningsverket ska klara 300 000 invånare år 2050, ska vara klar inom 15 år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Knivsta vill ansluta till Käppala

Tunnelanslutning Knivsta kommun vill utreda förutsättningarna för att ansluta kommunens avlopp till Käppalaverket på Lidingö. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk på gång i Ulricehamn

Reningsverk Ulricehamns kommun har beslutat att samlokalisera renings- och fjärrvärmeverk i ett nytt Energi- och miljöcentrum. Kommunen har nu beslutat att ta fram en detaljplan för området där det nya Energi- och miljöcentret ska byggas. ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 2 3 ... 55 >>